Impressie studiereis Wisconsin

Impressie studiereis Wisconsin mei 2019

Op 26 mei j.l. zijn we naar Chicago in de ‘Mid-West’ van de Verenigde Staten gevlogen. Vandaar hebben we in een week tijd 18 interessante bedrijven bezocht, met een groep van liefst 17 man. De groep betrof deze reis een 11 tal agrarisch ondernemers uit Ukraine en 6 uit Nederland, waarbij er een extra uitdaging was door verschillen in cultuur en vooral communicatie, welke meest via een ervaren tolk, Yaroslav Pankiv, verliep.

De bedrijven liepen enorm uiteen in omvang (zowel aantal dieren als grond oppervlak), in huisvesting, melksystemen en management. Rode draad van alle bezochte bedrijven is dat bij ieder bezocht bedrijf een passie voor hun vak merkbaar was, ondanks de moeilijke economische omstandigheden in de USA (lage melkprijs) van de afgelopen tijd. Een voelbare passie voor het produceren van kwalitatief hoogwaardig voedsel door het melken van koeien, en verbouwen van gewassen op een verantwoorde en efficiënte manier en bij veel fokkers uit bijzonder goede dieren.

Klik op deze link voor meer foto’s en verslag.

Wilt u ook een keer mee? Laat het me weten.

Vriendelijke groeten,
Huub Peek