Peek-vdKroon.nl
Onafhankelijk Fokkerijadvies

AVG, Privacyverklaring en Cookies

AVG, Privacyverklaring en Cookies

U kunt zich per email aanmelden voor 3 types nieuwsbrieven:

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. In dat kader willen we u vragen om uw toestemmingen en voorkeuren te bevestigen. Controleer en wijzig mogelijk de bij ons bekende gegevens of klik op “Afmelden”. Klik vervolgens op “Profiel bijwerken”. Als u dat niet doet en u bent geen klant, ontvangt u geen emails meer, zullen we u uitschrijven en uw gegevens voor nieuwsbrieven verwijderen binnen 4 weken (ca. 21 juni 2018).
Ontving u eerder al nieuwsbrieven van ons? Check dan uw mail van 24-05-2018, daar kunt u uw eerdere voorkeuren controleren, wijzigen of afmelden. Na 21 juni 2018 zult u zelf uw gegevens weer dienen in te vullen als nieuwe aanmelder.

Privacyverklaring per 24-05-2018:

Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies – Privacyverklaring – versie 24-05-2018

Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M., Peek Event Management gevestigd aan Provincialeweg Noord 125, 4286 EE Almkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.peek-vdkroon.nl

Provincialeweg Noord 125, 4286 EE Almkerk
telefoonnummer: 0183-404 988.

Jacoline Peek is de Functionaris Gegevensbescherming van Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M. Zij is te bereiken via bm@peek-vdkroon.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor klanten M84U fokkerijadvies:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens van uw veestapel
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Voor klanten Studiereizen:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Kopie ID ten behoeve van reisorganisaties/airlines
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Voor klanten Peek Agrarische Kunst B.M.:
– Voor- en achternaam
– Eventueel bedrijfsnaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Voor bezoekers/sponsors Evenementen:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer (indien betalend).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Biometrische gegevens (kopie ID in geval van studiereizen, mogelijk foto/filmmateriaal ter promotie in media).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor uitvoering van overeenkomst
– Het afhandelen van uw betaling (overeenkomst)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Om abonnement af te sluiten

Toestemming
– Verzenden van onze nieuwsbrief per email (toestemming)

Wettelijke plicht
– Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna maximaal 2 jaar voor fokkerijadvies, maximaal 7 jaar voor agrarische kunst.
Voor studiereizen wordt kopie ID vernietigd direct na de studiereis.
Financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Foto’s en filmmateriaal blijft bewaard voor bijv. jubileum gelegenheid, tenzij iemand die prominent in beeld is, bezwaar kenbaar maakt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

We maken gebruik van een derde partij voor: 1) financiële administratie
2) boekhoudprogramma
3) backup en helpdesk software
4) hosting website en email
5) websitebeheer en onderhoud
6) verzending nieuwsbrieven (Mailchimp, men kan zich altijd afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief, deze bewaart gegevens in US, wat mag vanwege EU-US Privacy Shield)
7) reisorganisaties voor tickets*
8) trainings- en begeleidingsdoeleinden voor fokkerijadviseurs.

* Wij geven de gegevens veelal door aan leveranciers buiten de EU. Hoewel wij ons best doen om ook met hen overeenkomsten te sluiten, kunnen er andere regels en wetten van toepassing zijn in landen buiten de EU. Wat hier exact mee gebeurt valt buiten de macht van Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M. en hier kan Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M. dan ook niet voor aansprakelijk gehouden worden.

Gegevens die online worden gepubliceerd

Ter promotie van bedrijfsactiviteiten kunnen foto’s, reviews, interviews, reportages gepubliceerd worden in (social) media, zoals website, facebook.

Welke persoonsgegevens worden online gepubliceerd? Bijvoorbeeld:

  • Naam, bedrijfsnaam, emailadres, facebookaccount (met foto), geslacht.
  • Profielfoto, video, livebeelden
  • Bijzondere persoonsgegevens
  • Een anonieme review is ook mogelijk, alsook verwijderen van gepubliceerde gegevens achteraf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen, zie bijvoorbeeld handleiding op:

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Andere partijen kunnen ook cookies op onze website plaatsen, zoals:
• Social media
• Aanbieder van videomaterialen (zoals YouTube, Vimeo)
• Facebook pixels

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bm@peek-vdkroon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Peek Onafhankelijk Fokkerijadvies, Peek Agrarische Kunst B.M. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

bm@peek-vdkroon.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen op website en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites B

erichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.
In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken. Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.peek-vdkroon.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: peek-vdkroon.nl

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 24-3-2019 door Cookiebot:

Scroll naar boven