Welkom... Wilt u onafhankelijk fokkerijadvies voor melkkoeien?
Dit is onze service!

Objectieve stierenselectie

Binnen uw bedrijfseigen fokdoel kunnen we objectief stieren selecteren op v.n.l. feitelijke informatie.

Hoge levensproductie

M84U is ontwikkeld op basis van onderzoeken naar levensduur en maakt paringen gericht op dieren die in staat zijn hoge levensproducties te realiseren.

Lage verwantschap

M84U kan 5 volledige generaties in de stamboom controleren om ongewenst hoge verwantschap in paringen te voorkomen.

Onafhankelijk stieradvies

‘Peek & van der kroon’ kent geen enkele commerciele binding met partijen die stierensperma of genetica verkopen. Daardoor is onafhankelijkheid geborgd.

Recent Portfolio

Terugblik M84U resultatendag bij Hugo en Marlie Pastors (09-2018)

Bedrijfsfilm van Grinsven voor P&K management symposium (03-2016)

Interview met Huub Peek tijdens ‘fokken op levensduur’ symposium (03-2018)

M84U testimonials