Peek-vdKroon.nl
Onafhankelijk Fokkerijadvies

Testimonials:

Familie Stuij in Ottoland: "Hoge levensproducties: niet als doel, maar resultaat van het bedrijfsmanagement!"

Op het melkveebedrijf van de VOF Stuij in Ottoland is een hoge levensproductie niet zozeer het doel, maar wel een opvallend resultaat van het totale bedrijfsmanagement. Opvallend, omdat er inmiddels maar liefst 43 koeien de grens van 100.000 kg levensproductie hebben gepasseerd, waarvan 3 dieren met 10.000 kg vet/eiwit! Een goede reden om hier aandacht aan te besteden.

De broers Dirk en Sjaak runnen met hun beide gezinnen het melkveebedrijf van ca. 185 melkkoeien en 77 stuks jongvee gehouden in het veenweide gebied van de Alblasserwaard (ZH). Er wordt veel aandacht besteed aan graslandbeheer en het bodemleven; om een optimale benutting en hoge kwaliteit gras van eigen bodem te verkrijgen.

Foto: Teatske 816 (AltaIota) met 2448 dgn. 100.918 3.69v en 3.47e.

StuijTeatske 816, melkveebedrijf van de VOF Stuij in Ottoland

Al ca. 27 jaar wordt er 3 maal daags gemolken. Op de vraag wat hiervoor de belangrijkste reden is, geeft Dirk aan: “we durven niet meer terug naar 2 maal daags”, zo grapt hij. Bij de hoge (305-dagen) productie van momenteel 12.730 kg (BSK 61) is de belasting op het uier aanmerkelijk minder bij 3 maal daags melken en werkt positief door op de uiergezondheid. Naast een natuurlijke doorgroei is er ook gekozen voor optimalisatie binnen de bestaande dieraantallen. Daarbij past 3 maal daags melken goed binnen hun bedrijfsopzet met 2 gezinnen, wat waar nodig voor beide ook flexibiliteit geeft.

De focus in de bedrijfsvoering ligt op het leveren van zoveel mogelijk kilo’s vet en eiwit per dier-plaats, op basis van optimale voeding en verzorging in dienst van gezondheid van de dieren. Dan is een hoge levensproductie het gevolg wanneer alles klopt. De levensproductie bij afvoer ligt momenteel op ruim 57.000 kilo melk bij een leeftijd van 6 jaar en 8 maanden. In de zomer wordt ca. 1/3e dagdeel beweid en momenteel bestaat het rantsoen uit mais en kuilgras aangevuld met bierbostel, gerst en maismeel. Tot maximaal 6 kilo krachtvoer wordt in de melkstal verstrekt. Fokkerij is ook een onderdeel van het totale management, maar levensduur is hierin niet het hoogste doel. Wel wordt er al jaren op bovengemiddeld goede en gezonde uiers geselecteerd, naast ruimte in het skelet en veel kilo’s vet en eiwit met behoud van de gehalten. In het verleden heeft Sunny Boy een grote impact gehad met vele goede dochters, die ook tot hoge levensproductie wisten te komen en welke bijna altijd in de stamboom van latere 100.000 kilo koeien voorkomen. Momenteel drukt Seagul-Bay Silver (Mogul) een heel positief stempel met opvallend beste koeien.

Ook al hebben ze beide veel liefhebberij in fokkerij, ze schakelen al vele jaren Huub Peek in om 2 keer per jaar uitvoerig over in te zetten stieren te sparren en een individueel stieradvies uit te werken. Dirk geeft aan: “de reden dat M84U stieradvies van Peek wordt gebruikt is tweeledig:

1) met de snelheid van de huidige fokkerij, korte generatie-intervallen en het brede stierenaanbod is het onmogelijk om inteelt of risico’s op embryonale sterfte door Haplotypes te voorkomen zónder een programma.
2) doordat de fokkerij tegenwoordig zo commercieel is, loop je gemakkelijk het risico om stieren op basis van ‘impuls’ of op ‘de waan van de dag’ aan te kopen. Omdat Peek volledig onafhankelijk is, bekijken we alle beschikbare informatie van optionele stieren zo objectief als mogelijk, zónder commerciële beïnvloeding”.

Met veel plezier hebben we de 4 nu aanwezige 100 tonners van familie Stuij op de foto vastgelegd.

Foto (23 maart 2022), van links naar rechts:
Teatske 816 (v. AltaIota): 8e lact. 2448 dgn 100.918 kg met 3.69v en 3.47e gem. 41,2 kg/dag 108 LW
Teatske 809 (v. Prince): 8e lact. 2511 dgn 101.571 kg met 3.37v en 3.18e gem. 40.5 kg/dag 97 LW
Hannie 210 (v. Goldday): 8e lact. 2489 dgn 108.826 kg met 3.46v en 3.43e gem. 43.7 kg/dag 111 LW
Teatske 769 (v. Shottle): 8e lact. 2973 dgn 110.887 kg met 4.05v en 3.29e gem 37.3 kg/dag 102 LW

Scroll naar boven