M84U

Het M84U (Mate For You) programma is door Peek & van der Kroon ontwikkeld op basis van 20 jaar ervaring met fokkerij en onderzoek naar levensduur. Het programma is zo ingesteld dat het rekening kan houden met verschillende fokdoelen en omstandigheden. Daardoor kan op al uw wensen en eisen worden ingespeeld met een passend stieradvies.

Het doel van het programma is om via gerichte paringen het optimum te realiseren tussen productieaanleg en productievermogen in een individuele koe. Alleen dan zal haar productieaanleg volledig tot uiting komen en kan ze daaronder gezond en vruchtbaar blijven en daardoor een hoge levensproductie bereiken

Voor een paringsadvies beoordeelt de evaluator (adviseur) de dieren op alle lineaire- en verscheidene secundaire kenmerken. Daarbij krijgen met name die onderdelen die veel invloed hebben op levensduur extra aandacht:

  • Uierkenmerken als diepte, aanhechting, speenplaatsing en kwaliteit van het weefsel zijn indirecte voorspellers voor uiergezondheid en beïnvloeden de functionaliteit.
  • Goede beenkenmerken zijn voorwaarden voor een goede mobiliteit. Een ruim en correct gevormd kruis wordt hiervan niet los gezien, dit is mede van belang voor een goede vruchtbaarheid.
  • Ook de verhoudingen en kwaliteit van het frame krijgen veel aandacht; bij iedere paring wordt een optimale balans tussen kracht en melktype nagestreefd.
  • Per dier worden indien nodig ook gebruikseigenschappen en vet– en eiwitgehalten gecorrigeerd.
  • Om inteelt te beperken wordt - indien bekend - drie generaties van de stamboom in een stamboomprofiel ingevoerd. Het programma kent echter de ouderdieren daar weer van, zodat bij het maken van de paringen tot in de 5e generatie achter het te fokken kalf naar de stamboom wordt gekeken (zie onderstaand schema), om inteelt-risico te beperken.
  • Om het risico op erfelijke gebreken en embryonale sterfte door bekende Haplotypes te voorkomen, wordt dezelfde 3 generatie stamboom op dragers / verdachte dieren gecontroleerd, en sluit het programma paringen uit van ouder dieren met dezelfde genetische dragers.
  • Meer kenmerken dan elk ander paringsprogramma worden ingewogen en beschermd (o.a. de positie van de draaier, uierbalans en uierkwaliteit).
  • Indien u gebruik maakt van het Uniform-Agri management systeem kunnen, via een export, stamboomgegevens in M84U automatisch worden ingelezen.
  • Stieradviezen kunnen worden ingelezen in Uniform-Agri management systeem.

Het gebruik of het inkruisen van meerdere melkveerassen hoort tot de mogelijkheden.