Peek-vdKroon.nl
Onafhankelijk Fokkerijadvies

M84U

Het M84U (Mate For You) programma is door Peek & van der Kroon ontwikkeld op basis van 20 jaar ervaring met fokkerij en onderzoek naar levensduur. Het programma is zo ingesteld dat het rekening kan houden met verschillende fokdoelen en omstandigheden. Daardoor kan op al uw wensen en eisen worden ingespeeld met een passend stieradvies.

Het doel van het programma is om via gerichte paringen het optimum te realiseren tussen productieaanleg en productievermogen in een individuele koe. Alleen dan zal haar productieaanleg volledig tot uiting komen en kan ze daaronder gezond en vruchtbaar blijven en daardoor een hoge levensproductie bereiken.

Voor een paringsadvies beoordeelt de evaluator (adviseur) de dieren op alle lineaire exterieure kenmerken en diverse secundaire eigenschappen, die invloed kunnen hebben op het functioneren en/of de levensduur. Daarbij krijgen onderdelen die veel invloed hebben op levensduur extra aandacht:

m84u-logo png transparent
  • Uierkenmerken als diepte, aanhechting, speenplaatsing en kwaliteit van het weefsel zijn indirecte voorspellers voor uiergezondheid en beïnvloeden de functionaliteit.
  • Gezonde klauwen aan droog beenwerk met een parallelle stand en souplesse in de hak zijn voorwaarden voor een goede mobiliteit. Een ruim en correct gevormd kruis wordt hiervan niet los gezien.
  • Ook de verhoudingen en kwaliteit van het frame krijgen veel aandacht; bij iedere paring wordt een optimale balans tussen kracht en melktype nagestreefd. Hierbij zoeken we voor ieder bedrijf naar de optimale hoogtemaat.
  • Per dier worden indien nodig ook gebruikseigenschappen, melk, vet– en eiwitgehalten gecorrigeerd.
  • Om inteelt te beperken wordt – indien bekend – bij het maken van de paringen tot en met de 5e generatie achter het te fokken kalf naar de stamboom gekeken (zie onderstaand schema), om nauwe verwantschap uit te sluiten en  daarmee inteelt te beperken.
  • Om het risico op erfelijke gebreken en embryonale sterfte door bekende Haplotypes te voorkomen, wordt dezelfde stamboom op dragers / verdachte dieren gecontroleerd, en sluit het programma paringen uit van ouderdieren met dezelfde genetische dragers.
  • Meer kenmerken dan elk ander paringsprogramma worden ingewogen en beschermd (o.a. de positie van de draaier, uierbalans en uierkwaliteit).
  • Indien u gebruik maakt van het Uniform-Agri management systeem kunnen, via een export, stamboomgegevens in M84U automatisch worden ingelezen.
  • Stieradviezen kunnen worden ingelezen in Uniform-Agri management systeem.
  • Op ‘ondereind’ dieren kan een vleesstier-advies worden gegeven.

Het gebruik of het inkruisen van meerdere melkveerassen hoort tot de mogelijkheden.

Scroll naar boven