Peek-vdKroon.nl
Onafhankelijk Fokkerijadvies

Paringsadvies op basis van genomic fokwaarden

Afgelopen jaren hebben we ervaren dat een groeiend aantal bedrijven het vrouwelijk jongvee laten genotyperen. Het is een investering in informatie en kennis over uw jonge dieren door het DNA ervan te laten onderzoeken. Op basis hiervan ontvangt u genomic fokwaarden bij uw dieren. Dit is de verwachtingswaarde gecorrigeerd voor wat in het DNA wordt gevonden. De genomics fokwaarden kennen een hogere betrouwbaarheid ten opzichte van de verwachtingswaarde en worden veelal gebruikt voor een vroege eerste selectie wanneer extreem afwijkende waarden worden geconstateerd. Maar het is vooral interessant deze gegevens te gebruiken voor het maken van een gericht paringsadvies op basis van deze fokwaarden. Dit onderzoek kan door verschillende organisaties uitgevoerd worden en de fokwaarden kunnen op verschillende bases gepresenteerd worden.

Er is in M84U geïnvesteerd om het toepassen van de genomische informatie van uw vrouwelijke dieren geautomatiseerd mogelijk te maken voor 2 fokwaarden-bases: de NL-basis voor NVI-fokwaarden en de US-basis voor TPI- en DWP$-fokwaarden. Voor de NL-basis kunnen de NVI-fokwaarden door een export uit HerdOptimizer (ontwikkeld door CRV) worden gebruikt. En voor de TPI-waarden en specifiek DWP$-fokwaarden (Dairy Wellness Profit index, ontwikkeld door Zoetis) is een toepassing mogelijk om voor bedrijven die gebruik maken van Clarifide-plus de data optimaal te benutten bij het uitwerken van paringsadvies in M84U.

Melkveebedrijf Creij

Genotyperingen op Melkveebedrijf van Creij in Haps (quote van Ervaringen op Zoetis website):
“Prestaties vaarzen en tweedekalfskoeien bevestigen voorspellingen genomics”
“Van al het jongvee werd begin 2021 een haarmonster genomen voor de merkertest. Van deze groep dieren zijn de oudste inmiddels tweedekalfskoe. Zoetis maakte voor de dieren die aan de melk zijn een vergelijking tussen de genomische data en de gerealiseerde productie- en vruchtbaarheidskengetallen om concreet te laten zien hoe genomische voorspellingen in de praktijk uitpakken. “Het spreekt aan dat CLARIFIDE® Plus onafhankelijk is van de verkoop van genetisch materiaal”, vindt Van Creij. “Voor de stierkeuze werken wij ook al jaren samen met onze onafhankelijke fokkerij-adviseur Peek en van der Kroon. Mede daardoor hebben wij deze resultaten gehaald.”

m84u-logo png transparent

Bent u klant van M84U en uw jongvee wordt op genomics getest, dan willen we graag bij een volgend bezoek met u de mogelijkheden voor deze toepassing doornemen om zo met elkaar tot een optimale stierkeuze te komen en daarmee de investering in DNA-typering tot een maximaal rendement te laten komen. Voor een stieradvies bij pinken op basis van toepassing van genomic-fokwaarden in M84U geldt een toeslag per dier op het basis tarief.

Voor meer informatie kunt u uw eigen onafhankelijk fokkerijadviseur:
Huub Peek,
Frans van der Kroon,
Daan van Grinsven,
of Hugo Pastors
raadplegen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven